ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

από Δευτέρα έως Σαββατο 9. 00 - 15. 00 και Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 17. 00 - 21.00.

τηλ. 210 975 1871, Προύσσης & Οδυσσέως 1 Υμμητός, Τ.Κ.: 57007 Αθήνα.

© Copyright 2016, www.sofiafilippa.gr, Βιοτεχνία Γυναικείων Ενδυμάτων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ